ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το έργο SELF REGENERATE έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πρακτικής μεθοδολογίας που απευθύνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και η οποία συνδυάζει  καθοδήγηση όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική χρήση των Αγγλικών ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν τη δική τους τοπική επιχείρηση και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους,  με αποτέλεσμα να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες σε διεθνές επίπεδο.

Αυτή η μεθοδολογία συνδυάζει το Μοντέλο Bridge και την επαγγελματική χρήση των Αγγλικών. Το Μοντέλο Bridge  βοηθά τους επιχειρηματίες να ολοκληρώσουν τα τέσσερα στάδια που χρειάζονται για την ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης. Οι δεξιότητες σχετικά με την επαγγελματική χρήση των Αγγλικών παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση των μαθητών ώστε να δημιουργήσουν διεθνείς και βιώσιμες επιχειρήσεις.

Το SELF REGENERATE έχει δύο στόχους:

  1. την αύξηση της ικανότητας των μαθητών ΕΕΚ να δημιουργούν περισσότερες επιτυχημένες επιχειρήσεις, και με αυτό τον τρόπο να γίνουν η οικονομική κινητήρια δύναμη της περιοχής τους,
  2. την αύξηση της ικανότητας των καθηγητών ΕΕΚ να παρέχουν πρακτική και πραγματική βοήθεια σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, η κοινοπραξία θα δημιουργήσει το Πρόγραμμα μαθημάτων & το Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτή που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτές να γίνουν έμπειροι  σύμβουλοι επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής χρήσης των Αγγλικών, το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευόμενους που θα επιτρέψει στους μαθητές να γίνουν επιχειρηματίες στην περιοχή τους, και μια πλατφόρμα e-learning με πρακτικές ασκήσεις σχετικά με το θέμα “Αγγλικά και Επιχείρηση” και μια κοινότητα e-learning με περιεχόμενα multimedia και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους.